กุ้งหลวงไคโตซานคือ

ไคโตซาน คือ  


สารไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง  ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญในรูปของ D-glucosamine  พบได้ในธรรมชาติโดยเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก  กุ้ง  ปู  แมลง  และเชื้อรา  เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ  ที่เป็นวัสดุชีวภาพ (Biometerials)  ย่อยสลายตามธรรมชาติ  มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์  ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมไม่กิดการแพ้  ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ (non - phytotoxic)  ต่อพืช  นแกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์
กุ้งหลวงไคโตซาน


เป็นสารสกัดจากธรรมชาติโพลิเมอร์ 100% (สกัดจากเปลือกกุ้ง) จึงไม่เป็นอันตรายต่อ คน , สัตว์ และสิ่งแวดล้อม กุ้งหลวงไคโตซานไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่สารเคมี ไม่ใช่ฮอร์โมน

เปลือกกุ้งที่ได้รับการคัดสรรแล้ว
เปลือกกุ้งที่ต้มเพื่อแยกไคตินไคตินบริสุทธิ์พร้อมที่จะนำไปผลิดเป็นไคโตซานดร.วิชาญ   จำปาขาว  กับ  ไคโตซานบริสุทธิ์

กุ้งหลวงไคโตซาน


สามารถช่วยเหลือเกษตรกรไทย ลดต้นทุน และเพิ่มผลิตได้จริงกว่า 20% และลดการใช้ปุ๋ยได้ถึง 50% ช่วยให้เกษตรกรขายพืชผลทางการเกษตรปลอดสารเคมีได้ราคาสูง จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการใช้ไคโตซาน มีรายได้และสามารถปลดหนี้ได้จริง 


กุ้งหลวงไคโตซาน


ไม่ใช่ปุ๋ย  ไม่ใช่ยา  ไม่ใช่ฮอร์โมน  ไม่ใช่วิตามิน  เป็นสารโพลิเมอร์ชีวภาพจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้  และผู้บริโภค  ไม่มีสารพิษตกค้าง   ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  ช่วยให้พืชกินปุ่ยที่ตกค้างได้ดีขึ้น ช่วยให้พืชผักทุกชนิด เจริญเติบโตไว พืชแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค และแมลงศัตรูพืชได้ดี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เหมาะกับสัตว์น้ำ สัตว์บกทุกชนิด

กุ้งหลวงไคโตซาน


มีคุณสมบัติเป็นตัวช่วยให้พื้ชทุกชนิดกินปุ๋ย กินแร่ธาตุได้ดียิ่งขึ้น  ทั้งยังมีส่วน เร่งราก เร่งใบ เร่งลำต้น เร่งดอก เร่งผล  ทำให้พืชแข็งแรง  โตเร็ว  เพิ่มผลผลิต  มีภูมิคุ้มกันตัวเอง สามารถยับยั้งการเกิดโรคพืชได้ และยังช่วยฟื้นฟูจุลินทรีย์ในดิน ทำให้จุลินทรีย์แข็งแรง ทำให้ดินร่วนซุย
กุ้งหลวงไคโตซาน 


จะมีกลิ่นเฉพาะตัว  ซึ่งเป็นกลิ่นของเมลงปีกแข็ง ศัตรูพืชได้กลิ่นแล้วจะบินหนีไป


กุ้งหลวงไคโตซาน 


สามารถใช้เป็นสารเสริมผสมลงในอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด เช่น  สุกร  วัว  เป็ด  ไก่  กุ้ง  ปลา  ช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในทางเดินอาหาร  ช่วยลดอาการท้องเสียของสัตว์ได้  และลดอัตรายจากการตายของสัตว์วัยอ่อน อันเนื่องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (โดยเฉพาะ Escherichia  coli)  หลายชนิดในทางเดินอาหาร และผสมมากับอาหาร


กุ้งหลวงไคโตซาน 


สามารถสร้างความ  Active  และเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในกระเพาะ (สัตว์ที่มี 4 กระเพาะ)  และในลำไส้ของสัตว์ทุกชนิดได้เป็นอย่างดี  อีกทั้ง (แบคทีเรีย) ยังสามารถเข้าไปเจริญเติบโตในลำไส้โดยยังคงมีชีวิต และสร้างกรดแลคติคออกมากระตุ้นลำไส้เพื่อช่วยย่อย และดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น